Kermesse d'Hiver 2017

    

Kaartverkoop
 

> INTRO KAARTVERKOOP woensdag 8 NOVEMBER: Introkaartverkoop link

Lees onderstaande informatie goed door!

Ledenkaartverkoop:

Opent: Dinsdag 31oktober 12:00 uur

Sluit:  Zondag 5 november 21:00 uur

Leden hebben 2 opties:

  • Een Passe Partout kaart voor alle drie de dagen (Incl. 30 munten)
  • Een of meerdere Dagkaart(en) voor Donderdag, Vrijdag en/of Zaterdag (Incl. 10 munten per dagkaart)

Belangrijk:

  • Inloggen gaat door middel van je BEER-nummer, dus houd deze bij de hand.
  • Elk lid dient zijn eigen bardispuut aan te vinken, indien deze in de lijst staat.
  • Jaar 2017 heeft nog geen bar toegewezen gekregen en dient dus het kopje jaar 2017 (jongens) of jaar 2017 (meisjes) aan te vinken.
  • In het geval dat een lid naast een Passe Partout kaart ook een dagkaart aanschaft, zal de dagkaart niet geldig zijn.

Introkaartverkoop:

Opent: Woensdag 8 november om 12:00 uur

Ook dit jaar mag je als lid in totaal maximaal twee introkaarten kopen en maximaal 1 per dag. Een introkaart kan alleen gekocht worden op een dag dat je als lid zelf ook een kaart hebt.

Belangrijk:

  • Inloggen gaat door middel van je BEER-nummer, dus houd deze bij de hand.
  • De pagina continu refreshen heeft geen zin, je wordt vanzelf doorgelinkt, al kan dit even duren.

De link naar de Intro ticketshop wordt t.z.t. online gezet

Klik hier voor Passe Partout Ticketschop

Klik hier voor Dagkaart Ticketshop

Passe partout & dagkaarten ophalen

Ook dit jaar kun je jouw passe-partout  weer van te voren ophalen. Op dinsdag 21 en woensdag 22 november kan je met je e-ticket je passe-partout en munten komen ophalen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het ophalen van je muntjes. 

Elke praeses van de eerste jaars club moet dinsdag 21 november om 15.00  voor zijn gehele jaarclub de passe-partouts komen ophalen! De praeses neemt dus de e-tickets van al zijn clubgenoten mee. Foeten zijn verplicht een passe-partout te kopen!

Leden kunnen volgens onderstaande tijden hun passe partout ophalen. Zorg dat je je entree bewijs (polsbandje) hierna niet kwijt raakt! We willen hiermee een snellere doorstroom bij de ingang op de Kermesse bereiken. Wanneer je niet in staat bent je eigen passe partout op te halen, kan je iemand machtigen om deze voor je op te halen. Iemand kan maar gemachtigd worden door 1 persoon! Het machtigingsformulier vind je op www.kermesse.nl. Als je je passe-partout niet ophaalt, zul je samen met de dagkaarten en intro’s in een andere rij staan bij de ingang. Dus reken je voordeel uit en kom je passe-partout ophalen op:

Eerste mogelijkheid dinsdag 21 november :

15:00u                           Foeten

16.00u – 18.00u          Achternamen A t/m K

18.00u – 20:00u         Achternamen K t/m ZTweede mogelijkheid woensdag 22 november :

16.00u – 18.30u       Achternamen A t/m K

18.30u  21.00u       Achternamen K t/m Z

Dagkaarten worden op dezelfde momenten als de passe-partouts opgehaald worden.

 

Foto's

Line-up
   

Kermesse commissie

Rogier Mulder Praeses

Annemijn Stork Abactis/Bands&snacks

Saar van Neerbos Fiscus

Huib Wesselman van Helmond Acquisitie 1

Hannah van Gool Acquisitie 2

Floris Hamann Bouw 1

Coen Zijlstra Bouw 2

Ties Imkamp Eerstejaarsbeleid 1

Floor Venema Eerstejaarsbeleid 2

Huisbeleid

HUISREGELS

Om de Kermesse ook dit jaar tot een succes te maken, zijn er door de Senaat en de Kermesse Commissie enkele vanzelfsprekende regels voor de duidelijkheid nog maar eens op papier gezet. Elk lid en elke introducé dienen zich gedurende de hele Kermesse aan deze regels te houden. Mocht dit niet gebeuren, om welke reden dan ook, dan zal deze persoon zonder pardon het gebouw uitgezet worden. De toegang tot het feest wordt hem/ haar voor de verdere duur van de betreffende avond, danwel de resterende dagen, ontzegd.

-       Het vernielen en meenemen van platen is ten strengste verboden. De Kermesse is niks zonder haar platen, respecteer dit dus ook.

-       Het vernielen van gehuurde materialen zal uitzetting tot gevolg hebben en wordt op de dader verhaald.

-       De deuren van de brandtrappen mogen niet geopend worden in verband met inbraak en geluidsoverlast. Naast uitzetting zal overtreding van deze regel ook bestraft worden met een boete van €50,-

-       Geschorsten en financieel geschorste leden mogen niet op de Kermesse komen.*

-       Iedereen heeft een toegangskaart nodig om binnen te komen. Dit geldt ook voor eerstejaars.

-       Het gebruik van geweld wordt niet getolereerd en incidenten worden via snelrecht behandeld door de Raad van Appèl. Veroordeelden worden voor de gehele Kermesse uitgesloten.

-       Urineren en ontlasten gebeurt nergens anders dan in de toiletten. Als dit toch gebeurt volgt verwijdering van het feest voor de rest van de betreffende avond en een boete van €25,-.

-       De EHBO post bevindt zich naast de kopieerruimte, dit bevindt zich bij de Senaatskantoren. Wanneer je eerste hulp nodig hebt benader iemand van de Kermesse, Senaat of Soccie.

-       Tijdens Kermesse is het absoluut niet toegestaan om op steigers te klimmen. Dit geldt zowel binnen als buiten. Mocht dit toch gedaan worden dan wordt er een schorsing voor 24 uur opgelegd en wordt er via snelrecht bepaald of dit gedrag in strijd is met de corpswet. De Raad van Appèl kan hier naar eigen inzicht een schorsing voor opleggen.

-       De Senaat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies van persoonlijke eigendommen in de garderobe. De garderobe zal slechts tot 6.00 uur bemand zijn.*

-       Openingstijden deuren: donderdag:             22:00 - 02:00 uur vrijdag:       23:00 - 03:00 uur zaterdag:     0:00   - 04:00 uur Let op: Later dan het aangegeven tijdstip kom je niet meer binnen!

-       Alle doeken en platen zullen volledig geïmpregneerd zijn en er zal maximaal op de brandveiligheid gelet worden. Let zelf op je eigen kleding en maak geen kostuums van extreem brandbare materialen (zoals watten).

-       Verder willen wij jullie er op attenderen dat de politie dit jaar streng zal controleren op geluidsoverlast van studentenhuizen. De consequenties zijn groot, dus let hier goed op!

-       Neem geen glaswerk mee naar de kroeg! De politie zal boetes uitdelen voor glas op straat.

Wij wijzen je er op dat bij uitzetting je polsbandje zal worden doorgeknipt. Mocht je een passe-partout hebben dan kan je de volgende dag tussen 21.00 uur en 22.00 uur een nieuw polsbandje komen ophalen in het Kermessehok. Print je passe-partout nog een keer uit en neem deze mee. Het te laat of niet komen ophalen van een nieuw polsbandje is voor eigen risico. Te laat is geen excuus!

De Senaat en de Kermesse Commissie verwachten van alle leden en introducés volledige medewerking met betrekking tot bovenstaande regels. Ook hopen wij dat iedereen zich bewust is van de gevaren van alcohol in het algemeen. Houd elkaar daarom in de gaten, ken je eigen grenzen en laat nooit iemand alleen naar huis gaan. Wij wensen iedereen 3 fantastische dagen toe tijdens de Kermesse d’Hiver 2017.

Namens,

M.J.M Mohr             Senatus Rector

C.A.A Verhagen       Praeses Soccie

R.F.J. Mulder           Praeses Kermesse

PLAFONDS

Het plafond voor de foeten is dit jaar € 138,-. Dit betekent dat van alle eerstejaars verantwoordelijkheid wordt verwacht met betrekking tot het binnenhalen van de munten. Op het moment dat dit plafond overschreden wordt, betaalt de club net zoals voorgaande jaren 40% van het overschreden bedrag. Het dispuut neemt dus 60% voor zijn rekening. Het plafond van €138,- wordt verdeeld over drie avonden. Je betaalt alleen voor de dagen waarop je daadwerkelijk aanwezig bent. De eventuele dispuutborrels op de eerste avond van de Kermesse zijn van 22:00uur tot 23:00uur en worden hoofdelijk omgeslagen over alle aanwezige dispuutgenoten.

De plafondverdeling van 2017 ziet er als volgt uit:

Donderdag 30 november

€49

Vrijdag 1 december

€47

Zaterdag 2 december

€42

Totaal:

€138

Er wordt per avond bekeken of het plafond overschreden is. Is dit niet het geval, dan wordt het dispuut dus niet gebeerd. Op het moment dat het totaalplafond niet wordt overschreden, wordt het dispuut ook niet gebeerd. In dit geval compenseren de drie avonden elkaar en blijft de eerstejaarsclub verantwoordelijk.

Iedereen dient te allen tijde met munten te betalen voor zijn consumpties!!!

M.J.M Mohr                                                                                    R.F.J. Mulder

Senatus Rector                                                                               Praeses Kermesse

Rook/drugsbeleid

Rookbeleid Kermesse d’Hiver 2017

Dit jaar is het mogelijk om op de Kermesse Camel pakjes te kopen. Dit kan met cash of pin. Het algehele rookbeleid op de kroeg geldt ook tijdens de Kermesse d’Hiver. Zowel de Senaat, de Soccie als Kermesse commissie zullen dit verbod streng handhaven en waar nodig boetes uitdelen. De regels zijn als volgt:

Leden: - 100 euro boete - Uitzetting voor die avond**

Niet-leden: -Uitzetting voor die avond

Dit jaar zullen er twee rookruimtes zijn tijdens de Kermesse. Dit zal het CZ balkon zijn en het rookhok boven de Koeroo. LET OP: alleen het balkon van de CZ en dus niet van de Leeszaal of de HP! Nogmaals, roken op de Kermesse buiten de rookruimtes betekent het einde van je Kermesse avond en een boete van 100 euro!

** LET OP ** Dit jaar wordt er wederom met polsbandjes gewerkt. Als je, wegens overtreding van het rookbeleid, op een avond uit de Sociëteit gezet wordt, word je polsbandje afgenomen. Mocht je een passe-partout hebben dan kan je de volgende dag tussen 21:00uur en 22:00 uur een nieuw polsbandje komen ophalen in het Kermesse hok. Het te laat of niet komen ophalen van een nieuw polsbandje is voor eigen risico!

Drugsbeleid Kermesse d’Hiver  2017

Er zal gedurende de Kermesse 2017 streng gecontroleerd worden op drugs. Dit jaar zullen er bij de ingang drugshonden aanwezig zijn. Tevens zal het pand voor het begin van de Kermesse door de honden worden doorzocht op drugs. Binnen zal er extra beveiliging rondlopen die zich, in samenwerking met de Kermesse, Soccie en de Senaat, specifiek bezig zullen houden met het afnemen van drugstesten en het fouilleren van bezoekers indien er sprake is van verdenking.

De Kermesse commissie, Senaat, Soccie en de bewaking hebben de bevoegdheid personen aan te houden en te fouilleren die verdacht worden van drugsgebruik. De Senaat en Soccie hebben vervolgens de bevoegdheid een drugstest af te nemen. Indien de test wordt geweigerd zal worden aangenomen dat de persoon in kwestie drugs heeft gebruikt en zal diegene per direct van het feest worden verwijderd en treedt vervolgens het snelrecht in werking.

Mocht je bij de ingang, door één van de drugshonden, of binnen, door iemand van de Kermesse, Senaat, Soccie of bewaking, worden verdacht op drugsgebruik of drugsbezit, dan word je meegenomen naar een rustige plek alwaar de test door een nuchtere persoon uit de Senaat of Soccie wordt afgenomen. Drugsbezit wordt hetzelfde beschouwd als het onder invloed zijn van drugs. Met de test wordt speeksel afgenomen en binnen enkele minuten is de uitslag bekend. Speeksel is een directe afspiegeling van het bloed en geeft dus meteen weer of iemand onder invloed is. Het kan uiteraard altijd voorkomen dat de verdenking ongegrond blijkt en de test negatief is. In dat geval kan je weer terug naar het feest. Is de test echter positief dan word je per direct van het feest verwijderd en zal het snelrecht in werking treden (zie huisregels). Bij een positieve uitslag heeft de verdachte altijd recht op een tweede speekseltest. De verdachte kan vervolgens aanspraak maken op een urinetest. Indien deze positief uitvalt zal deze voor rekening komen van de verdachte. Op drugsgebruik staat een straf van ten hoogste twee jaar schorsing.

Artikel in de Corpswet met betrekking tot drugsgebruik:

Art. 455a Drugs

1. Hij die in of bij de Sociëteit of in of bij een ander vanwege het Corps beheerd of gebruikt pand onder invloed is van drugs, dan wel drugs gebruikt, dan wel drugs verspreidt, dan wel in het bezit is van drugs, kan worden gestraft met de straffen genoemd in artikel 422.

2. Hij die door een Senator, Sociëteitscommissiebestuurder of professionele beveiliger ervan verdacht wordt drugs te hebben gebruikt, dan wel onder invloed te zijn van drugs, wordt een door een medisch specialist erkende test voorgelegd om drugsgebruik, dan wel het onder invloed zijn van drugs aan te tonen. Deze test zal worden voorgelegd en afgenomen door tenminste twee hierboven genoemde personen, waarvan tenminste één nuchter.

3. Positieve testen zijn bindend, de verdachte heeft recht op een tweede en eventueel derde test. Deze drugstesten moeten binnen de muren van Mutua Fides of bij een ander vanwege het Corps beheerd of gebruikt terrein afgenomen worden onder toeziend oog van een Senator of Sociëteitscommissiebestuurder.

3. Het weigeren van de test levert bij een onvoldoende weigeringsgrond voor de test in het verdere verloop van de rechtspraak een positief resultaat op.

6. Indien een redelijk vermoeden bestaat dat een persoon aanwezig op de Sociëteit of op een door het Corps beheerd of gebruikt terrein drugs bij zich draagt is de Senaat of het Sociëteitscommissiebestuur bevoegd om deze persoon te fouilleren.

7. Als drugs worden in ieder geval aangemerkt de middelen genoemd in lijst I en lijst II van de Opiumwet.

Machtigingsformulier